ASANSÖR KUYUSU EMNİYET DEĞERLERİ

ELEKTRİK PANOSU

Elektrik panosunun ne şekilde düzenleneceği yukarıda ki şekilde açıklanmıştır. Asansör kolon hattı bağımsız olmalıdır. Asansör kolon hattı 3 x 16 mm2 kuvvet hattı ve 1 x 10mm2 topraklama hattından oluşur. Bunun dışında makine dairesi, kuyu içi aydınlatma için 2 x 2,5 mm2 lik ayrı bir hat çekilmelidir. Verilen değerler nominal değerlerdir, asansörünüzün özelliğine göre değişeceğinden, Uygulama da Firmamız ile irtibata geçiniz.

KUYU İÇİ AYDINLATMA

Kuyu aydınlatma, kuyu dibinden 50 cm yukarıda 1 adet, kuyu üstünden 50 cm aşağıda 1 adet olmak üzere ve tüm kuyu boyunca maksimum 7 m aralıklarla; çelik kafesli E tipi armatürlerle yapılır. Asansör boşluğu özelliklerine göre 7 m mesafesi düşürülür. Amaç kuyu içinin yeterince aydınlık olmasıdır.

MAKİNA DAİRESİ AYDINLATMA

Özellikle makine motor ve kumanda panosu aksamının bulunduğu yerin en az 200 lux'luk bir aydınlatma değerine sahip olması gerekir.